ipday
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
การละเล่นและเพลงพื้นบ้าน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2009 เวลา 12:29 น.

การละเล่นและเพลงพื้นบ้าน

เพลงโคราช


rum

. ชื่อ เพลงโคราช ผู้เล่น ชาย ๒ คน หญิง ๒ คน
๒. วิธีการเล่น เล่นบนโรงเพลงขนาด ๓x๓เมตร หมอเพลงชาย ๒ คน หญิง ๒ คน หญิง ๒ คน นุ่งผ้าโจงกระเบน หญิงสวมเสื้อรัดรูป ชายสวมเสื้อคอกลมหรือเสื้อเชิต มีผ้าขาวม้า คาดพุง
๓. เล่นอย่างไร การเล่นเพลงโคราชหมอเพลงจะเริ่มลงโรงว่าเพลงตั้งแต่ ๒๑.๐๐น. ของวันใหม่เริ่มจากพิธีการไหว้ครู แล้วร้องเพลงเกริ่น บอกให้รู้ถึงเหตุที่จัดให้มีการเล่นเพลงขึ้นเพื่ออะไร งานอะไร ใครเป็นเจ้าภาพ ให้ผู้ฟังทราบและมักจะมีการ ขออภัยผู้ชมก่อน หากการแสดงบกพร่อง จากนั้นจะร้องเชิญฝ่ายหญิงให้มาว่าเพลงกับตน เมื่อฝ่ายหญิงลงโรงแล้วจะร้องแก้ว่าที่ ลงมาช้าเพราะเป็นผู้หญิงต้องแต่งกายให้สวยงาม จากนั้นก็ดำเนินการว่าเพลง เริ่มตั้งแต่เพลงถามข่าว เป็นการถามถึงชื่อบ้านเกิด การทำมาหากินของกันและกัน แล้วร้องเพลงเปรียบแล้วว่าเพลงไหว้ครู เพื่อระลึกถึงครูอาจารย์ คุณพระรัตนตรัยและ พญามาร ที่จะมาขัดขวางการว่าเพลง แล้วว่าเพลงปรึกษากันว่าจะเริ่มเล่นเรื่องอะไรก่อนดี จากนั้นว่าเพลง เกี้ยวเป็นการเกี้ยวพาราสีกันเมื่อ ชอบพอกันแล้วก็ชวนกันหนีหรือชวนไปชมนกชมไม้ จากนั้นว่าเพลงชม ธรรมชาติ จบจากเพลงชมธรรมชาติจึงว่าเพลงเรื่อง เช่น เวสสันดร ศุภมิตร เกศินี ฯลฯ จบจากเพลงเรื่อง จึงเน้นเพลงลองปัญญาเพื่อซักถามประวัติบางสิ่งบางอย่างทดสอบปัญญากัน เมื่อใกล้ สว่างก็จะว่าเพลงเกี้ยว แกมจากสั่งลากัน และเพลงปลอบที่จะต้องจากกัน ฝ่ายหญิงจะว่าเพลงคร่ำครวญ สุดท้ายเป็นเพลงให้พร เจ้าภาพและเพลงลาเป็นการจำลาโรงเมื่อรุ่งเช้า
๔. ปรัชญาที่ได้ เนื้อหาของเพลงจะแสดงวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม ในแงมุมต่าง ๆ รวมทั้งแทรกความสนุกสนาน ในรูปบันเทิงคดีอย่างดียิ่ง หมอเพลงโคราชในอดีตได้ทำหน้าที่เป็นผู้แพร่ข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่ หนึ่ง เป็นผู้มีประสบการณ์ กว้างไกลเพราะพบเห็นเหตุการณ์และผู้คนหลากหลาย หมอเพลงโคราชและคนฟังเพลงโคราชในอดีตจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะเป็นคนในสังคมเดียวกัน ที่เข้าใจปัญหา ของกันและกัน

rum-2
Share
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2012 เวลา 14:18 น.
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd.