ipday
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
ข้อมูลทั่วไปของโคราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2009 เวลา 12:23 น.


นครราชสีมา หรือที่เรียกว่า "โคราช" เปรียบเสมือนประตูสู่ภาคอีสาน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๒๕๙ กิโลเมตร เป็นเมืองใหญ่บนดินแดนที่ราบสูง ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ผู้มาเยือนจะเพลิดเพลินกับกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งเดินป่าศึกษา ธรรมชาติ พักผ่อนหย่อนใจริมอ่างเก็บน้ำ ชื่นชมความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขอมโบราณ และเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน ทั้งยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารอีสานต้นตำรับ ก่อนกลับยังได้ซื้อหาสินค้าเกษตรหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีให้เลือกอีกมากมาย
คำ ว่า นครราชสีมา เกิดจากการรวมชื่อเมืองโบราณสองเมือง คือ เมืองโคราชและเมืองเสมา ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอโนนสูง นครราชสีมาเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณหลายแห่งตั้งแต่สมัยก่อนประวัติ ศาสตร์ จนถึงสมัยที่มีการเผยแพร่ของวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมแบบขอมเข้ามาในดิน แดนแถบนี้ เคยมีฐานะเป็นเมือง ?เจ้าพระยามหานคร?เช่นเดียวกับเมืองนครศรีธรรมราชทางภาคใต้ มีอำนาจปกครองหัวเมืองน้อยใหญ่ในอีสานหลายแห่ง จนมาถึงปัจจุบันก็ยังคงความสำคัญอย่างต่อเนื่องในฐานะที่เป็นเมืองศูนย์กลาง ทางด้านคมนาคม เศรษฐกิจของภาคอีสาน

62  


จังหวัด นครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ ๒๐,๔๙๔ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๒๖ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ ด่านขุนทด โนนไทย โนนสูง ขามสะแกแสง พิมาย คงโนนแดง ประทาย ชุมพวง บัวใหญ่ แก้งสนามนาง บ้านเหลื่อม จักราช ห้วยแถลง ปักธงชัย โชคชัย ครบุรี เสิงสาง หนองบุนนาก วังน้ำเขียว เฉลิมพระเกียรติ และอีก ๖ กิ่งอำเภอ คือ กิ่งอำเภอเมืองยาง เทพารักษ์ ลำทะเมนชัย พระทองคำ บัวลายและสีดา

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนครนายก และปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดชัยภูมิ และสระบุรี

การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-นครราชสีมา

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ เดินทางไปนครราชสีมาได้หลายเส้นทาง เส้นทางที่นิยมที่สุดคือ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ (พหลโยธิน) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๒ (มิตรภาพ) ที่สระบุรี ไปจนถึงนครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ ๒๕๙ กิโลเมตร

อีกเส้นทางคือ จากกรุงเทพฯ ผ่านมีนบุรี ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม กบินทร์บุรี ปักธงชัย ถึงนครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ ๒๗๓ กิโลเมตร

หรือ อาจเลือกใช้เส้นทางรังสิต-นครนายก ต่อทางหลวงหมายเลข ๓๓ ไปกบินทร์บุรี แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ผ่านวังน้ำเขียว ปักธงชัย เข้านครราชสีมา

รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจาก
สถานี ขนส่งหมอชิต ๒ ไปนครราชสีมาทุกวันและตลอดทั้งวัน รายละเอียดสอบถาม โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๑๘๘๐, ๐ ๒๙๓๖ ๐๖๕๗ , ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒-๖๖ บริษัทเอกชนที่เปิดบริการเดินรถคือ บริษัท ราชสีมาทัวร์ โทร. ๐ ๔๔ ๒๔ ๕๔๔๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๑๖๑๕ และ บริษัทแอร์โคราช โทร. ๐ ๔๔ ๒๕ ๒๙๙๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๒๕๒

สถานีขนส่งที่นครราชสีมามีสองแห่งคือ สถานีขนส่งแห่งที่ ๑ ถนนบุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔ ๒๔ ๒๘๙๙, ๐ ๔๔๒๖ ๘๘๙๙ และสถานีขนส่งแห่งที่ ๒ ถนนมิตรภาพ-ขอนแก่น โทร. ๐ ๔๔ ๒๕ ๖๐๐๖-๙ ต่อ ๑๗๕, ๑๗๖ (รถปรับอากาศ) , ๑๗๘ (รถธรรมดา)

รถไฟ มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ไปนครราชสีมาทุกวัน รายละเอียดสอบถามที่หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๒๐

เครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัดมหาชน มีเที่ยวบินไปจังหวัดนครราชสีมาทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ กรุงเทพฯโทร. ๑๕๖๖, ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๖๐, ๐ ๒๖๒๘ ๒๐๐๐ และนครราชสีมาโทร. ๐ ๔๔๒๕ ๗๒๑๑-๒, ๐ ๔๔๒๕ ๔๘๓๔-๕ (ท่าอากาศยานนครราชสีมาอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ตามเส้นทางนครราชสีมา-จักราช อยู่ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ)

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่างๆ

เฉลิมพระเกียรติ ๑๘ กิโลเมตร
ขามทะเลสอ ๒๒ กิโลเมตร
โนนไทย ๒๙ กิโลเมตร
โนนแดง ๓๐ กิโลเมตร
โชคชัย ๓๑ กิโลเมตร
ปักธงชัย ๓๔ กิโลเมตร
สูงเนิน ๓๖ กิโลเมตร
โนนสูง ๓๗ กิโลเมตร
พระทองคำ ๓๗ กิโลเมตร
จักราช ๔๐ กิโลเมตร
สีคิ้ว ๔๕ กิโลเมตร
ขามสะแกแสง ๕๐ กิโลเมตร
หนองบุนนาก ๕๒ กิโลเมตร
ครบุรี ๕๘ กิโลเมตร
พิมาย ๖๐ กิโลเมตร
ห้วยแถลง ๖๕ กิโลเมตร
วังน้ำเขียว ๗๐ กิโลเมตร
คง ๗๙ กิโลเมตร
ด่านขุนทด ๘๔ กิโลเมตร
บ้านเหลื่อม ๘๕ กิโลเมตร
ปากช่อง ๘๕ กิโลเมตร
สีดา ๘๕ กิโลเมตร
เสิงสาง ๘๘ กิโลเมตร
เทพารักษ์ ๙๐ กิโลเมตร
ประทาย ๙๗ กิโลเมตร
ชุมพวง ๙๘ กิโลเมตร
บัวใหญ่ ๑๐๑ กิโลเมตร
บัวลาย ๑๐๖ กิโลเมตร
เมืองยาง ๑๑๐ กิโลเมตร
แก้งสนามนาง ๑๓๐ กิโลเมตร
ลำทะเมนชัย ๑๓๐ กิโลเมตร

 3 4


การเดินทางภายในตัวจังหวัด
มี รถสองแถวและรถเมล์สายต่างๆ วิ่งบริการภายในตัวเมืองและบริเวณใกล้เคียง โดยแบ่งออกเป็นหลายสายด้วยกัน หากต้องการความสะดวกยิ่งขึ้นลงอาจใช้บริการรถสามล้อถีบ และรถตุ๊กตุ๊กที่วิ่งให้บริการผู้โดยสารในเขตตัวเมือง โดยตกลงราคาก่อนการเดินทาง หากต้องการเดินทางไปต่างอำเภอ สามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งแห่งที่ ๑ ถนนบุรินทร์ มีทั้งรถสองแถวและรถโดยสารประจำทางให้บริการ ส่วนสถานีขนส่งแห่งที่ ๒ นั้นมีรถโดยสารไปเฉพาะอำเภอพิมายและไปด่านเกวียน-โชคชัย

9  IMG_6605


การเดินทางระหว่างจังหวัด
รถ โดยสารวิ่งบริการระหว่างจังหวัดจะออกจากสถานีขนส่งแห่งที่ ๒ (ถนนมิตรภาพ-ขอนแก่น) โดยมีรถจากนครราชสีมาไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสานได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ (สายเก่าผ่านนางรอง และสายใหม่ผ่านห้วยแถลง) สุรินทร์ (ผ่านนางรอง-บ้านตะโก) นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารไปยังจังหวัดในภาคอื่นได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี พัทยา ระยอง จันทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ และเชียงราย (ไปจนถึงแม่สาย)

 
11402tpgnsnbgv2  11402tpgnsnbgv2 11402tpgnsnbgv2 11402tpgnsnbgv2  11402tpgnsnbgv2
Share
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 เมษายน 2009 เวลา 13:00 น.
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd.